Opstaan, het is oorlog | Jacques Huinck | Tweede Wereldoorlog

Opstaan, het is oorlog

Maastricht 1940-1945 en de bevrijding van Bunde

‘Opstaan, het is oorlog!’

‘Wat is oorlog?’

Mijn ouders kleedden hun drie kinderen, waarvan ik de oudste was, aan en we renden naar beneden.

Jacques Huinck – de auteur van dit boek – was tussen de vijf en de tien jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog over Nederland raasde. Ook zijn geboortestad Maastricht werd bezet en delen van de stad werden verwoest. Voor de jonge Jacques waren de gebeurtenissen traumatisch.

Op zijn zeventiende kwam Jacques op het idee tekeningen te maken van al zijn herinneringen. Hij plakte die in albums, samen met de foto’s die zijn vader had gemaakt of verzameld tijdens de oorlog. Aanvankelijk verdwenen ze in een koffertje op zolder. Dat koffertje deed dienst als een soort externe harde schijf, wat hem enigszins in staat stelde de pijnlijke herinneringen in zijn hoofd te wissen.

Toen hij al grootvader was, kwam hij op het idee met zijn project naar een uitgever te stappen. En het resultaat is dit indrukwekkende fotoboek. Het laat de lezer de gruwel van de Tweede Wereldoorlog herbeleven. Het toont de impact ervan op de gewone man, gezien door de ogen van een kind. Het boek bevat veel foto’s en tekeningen van de auteur.

Over de auteur

Jacques Huinck (1935) is grottengids in Maastricht. Schreef boeken over zijn schooltijd met onder andere een katholiek internaat, over zijn opleiding als fotograaf in het gebombardeerde Aken. Hij werd zelfstandig fotograaf en docent aan de kunstacademie, maakte films en kreeg een reisbeurs naar Hollywood.

Sommige boeken vliegen over de toonbank!

Wat zijn de sleutelfactoren die vooraf het succes van boekverkoop bepalen? Is er een magische formule, speelt het ontwerp of het onderwerp een cruciale rol, draait het om de schrijfstijl of hangt het succes af van het reclamebudget? Ontdek de antwoorden terwijl we het verhaal achter een van onze bestsellers onthullen.

auteur loopt de trap gemaakt van boeken op
Auteur loopt de trap gemaakt van boeken op

Onderwerp is medebepalend

Ik weet het nog goed. Het was een doorsnee dinsdagmorgen. Ik zag een e-mail binnenkomen en ik las de eerste regel: Ik heb een boek geschreven. Zoals ik al zei, voor mij een doorsnee morgen. Als eigenaar van uitgeverij Boekenplan heb ik al veel auteurs en bedrijven bij het uitgeven van boeken geholpen. Deze e-mail kwam van psycholoog Marly Senden. Ze wilde zo’n 50 boeken laten maken. Ze gaf aan dat ze haar boek geschreven had om deze aan belangrijke groep binnen haar cliënten aan te bieden, te weten: de relatietwijfelaars. De titel van haar boek? Bij twijfel zeker doen. Het onderwerp vond ik absoluut intrigerend, zeker voor twijfelaars. Ik dacht: met deze psycholoog moet ik snel een afspraak maken.

Schrijfstijl

Een week later zat ik bij haar op de bank om onze offerte door te spreken. Natuurlijk kwam het mogelijke uitgeeftraject snel ter sprake. In dit traject is redigeren echt een must. Als auteur ben je urenlang met de teksten bezig geweest. We weten uit ervaring dat je na verloop van tijd min of meer blind wordt voor foutjes en stijlbreuken. Hierdoor lezen sommige stukken minder vlot weg. Daarom laten wij altijd twee redacteuren naar het manuscript kijken. Een vlot lezende schrijfstijl is dus belangrijk als het gaat om je boekverkoop.

Het omslag

‘Hoe gaat het ontwerpen in zijn werk’, vroeg Marly nieuwsgierig.
‘Wij verzorgen alles, maar heb je zelf al een idee?’, vroeg ik.
Ik vraag dit altijd dit omdat ik weet dat auteurs daar soms een uitgesproken mening over hebben. Uiteindelijk is het eindresultaat iets geheel anders. Met het stellen van deze vraag voorkomen we veel teleurstelling en onnodig dubbel werk.
‘Ja en ik heb ook al een foto’, antwoordde Marly.
‘Mooi, daar kunnen we wel iets mee. We maken een ontwerp en sturen je dan een digitale proef. Daar gaan we mee door tot je 100% tevreden bent. Aan het eind van de ontwerp- en opmaakfase, produceren wij een proefboek. Het is exact het boek zoals dat straks bij de lezer terecht komt. Toch nog niet helemaal tevreden? We passen het aan tot je juichend uitroept: ‘Dit is hem!’.
‘Dat klinkt geweldig’, zei ze enthousiast.

Ja, natuurlijk is het omslag mede bepalend bij een succesvolle boekverkoop. Gelukkig kunnen we auteurs daar goed bij helpen. Met mijn jarenlange ervaring in de grafische industrie en de uitgeverswereld – van accountmanager tot commercieel directeur – mag ik mij expert noemen op het gebied van vormgeving, productie, druk, verkoop en boekuitgave en heb vele auteurs en bedrijven geholpen om samen een kwalitatief goede en succesvolle publicatie te verwezenlijken.

Marketing

We zorgden voor een oplage bij de groothandel. Printing on demand waarbij na een bestelling binnen twee dagen het werk bij de lezer in de bus valt. Een grote of kleine oplage bepalen wij afhankelijk van onze verwachtingen van de verkoop. Na zo’n negen weken leverde ik de boeken bij Marly af. Ze zei, ‘jammer dat het uitgeefproces er alweer op zit’.
‘Ben je gek, nu beginnen aan verkoopproces!’, zei ik.

Het Boekenplan uitgeefpakket omvat de volgende marketingactiviteiten:
• promotiemateriaal (recensies, persberichten, video)
• promotie via social media
• auteurswebsite

Uiteindelijk kwam Marly paginagroot in de Telegraaf, werd ze uitgenodigd door L1 radio en tv en werden enkele artikelen in tijdschriften gepubliceerd. Nu heeft ze elke 14 dagen op de radio een spreekuur.

Conclusie

Er is géén speciale formule. Factoren zoals het onderwerp, de schrijfstijl, de omslag en de promotie spelen weliswaar een rol, maar niet altijd in dezelfde mate. Boeken verkopen is keihard werken en geluk hebben om op het juiste moment je boek te lanceren.

Meer weten?
Maakt dit blog je enthousiast en wil je eindelijk je boek uitgeven? Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op!


Karakterstrijd | Marco Verkooijen | Bestel nu

Karakterstrijd, omslag van Marco Verkooijen

Tim’s hell van Alaska naar Mexico

Reis mee met Tim van Leeuwen op zijn reis naar Alaska die zijn revalidatie zou moeten worden nadat hij afscheid had genomen van zijn leven waarin hij zich met coke op de been hield in een wereld van deadlines en seksuele escapades.
In het begin komt hij maar moeilijk los van zijn oude gewoontes. De keuze om de aantrekkelijke Mai te vergezellen op een roadtrip van Alaska naar Mexico lijkt dan ook een makkelijke keuze.
Al snel komt Tim erachter dat Mai belangrijke informatie voor hem verzwijgt. Is zij wel wie ze zegt dat ze is? En waarom moeten ze midden in de nacht op de vlucht slaan?
Wat een droomreis had moeten worden, wordt een wilde achtervolgingstocht. Een tocht waarbij Tim noodgedwongen al zijn zekerheden moet loslaten om te kunnen overleven.

Bestel nu de spannende roman Karakterstrijd van Marco Verkooijen.
bestellen - button - Karakterstrijd

 

Boektrailer Karakterstrijd van Marco Verkooijen

 

Review Karakterstrijd

– Deniece Wildschut
Tim’s hell: van Alaska naar Mexico

Marco Verkooijen
ISBN: 978 90 8666 446 7
Mosae Libro

Ontsnapping uit een leven van coke, deadlines en seksuele escapades. Een zoektocht naar identiteit op een continent dat ooit de Noord-Amerikaanse natives toebehoorde. Zelfreflectie. Liefde. Muziek.
Dit alles inspireerde Marco Verkooijen tot het schrijven van Karakterstrijd, zijn debuut; een roman die je nog op pagina één bij de lurven grijpt om je in wervelend tempo naar het einde te jagen.

– Jezus man, wat kun je toch een lul zijn. Altijd bezig met prestige. Bezig met lust en bevrediging. Met doelen stellen. Jezelf bewijzen. Voor wie? Voor jezelf? Vraag je eerst eens af wie je bent. Tim van Leeuwen, 38 jaar. Klootzak die je bent. –

Hiermee wordt (op smakelijke wijze!) definitief de reis ingeluid waar hoofdpersoon Tim van Leeuwen duidelijk al jaren in verontrustende mate aan toe is. De toon is kenmerkend voor de mate waarin Tim in dit boek zelf aan het woord is, in gedachten veelal. Hij stelt vragen, zoekt, oordeelt en reflecteert. De setting is dan ook niet heel complex – een decor van natuurschoon en enkele personages, waarvan het voornamelijk Tim en de ‘halfbloed-indiaanse’ Mai zijn die het toneel betreden. Maar Verkooijen weet smakelijke ingrediënten zoals spanning en het universele zoeken naar jezelf samen te voegen, om een pageturner te creëren toch de diepte in reikt.

Karakters naast Tim en Mai blijven wat plat. Personage Jenny komt wel tot leven en met name bijfiguur Jordy (sublieme ICT’er die Tim in zijn race tegen de klok bijstaat) is, zij het van korte duur, een amusant personage dat Tim ook wat mannelijke bijval verleent. Dat is welkom in dit verhaal, waarin met name het op seks beluste instinct van Tim veelvuldig op de voorgrond treedt. Zijn omgang met vrouwen voert de boventoon, maar dit lijkt meer een symbool voor zijn (ogenschijnlijk) ruwe, ongetemde natuur. De vrouwpersonages bieden wat contrast.

Personage Mai is cruciaal voor het verhaal en met haar komt ook een indringend stuk geschiedenis over de Native Americans en de generatielange verschrikkingen. Mai wordt wel vanaf het begin af aan enigszins geïdealiseerd geportretteerd en haar wijze lessen doen soms gekunsteld en wat belerend aan. Maar, het biedt een welkom tegengewicht naast de instinctieve Tim die zich reeds jaren laat leiden door externe invloeden en verdovende middelen en acties.

Wat een droomreis had moeten worden, wordt een wilde achtervolgingstocht. Dat is een feit. Als lezer waan je je op dat avontuur, aan Tims zijde. En bij het dichtslaan van het boek op pagina 205 voel je je echt alsof je er even uit bent geweest. En hoe!

Wat een droomreis had moeten worden, wordt een wilde achtervolgingstocht

Karakterstrijd van Marco Verkooijen. Bestel het boek nu. Als je durft.

Een andere spannende uitgave is: Dooie dagen van Pim Hermans

Levenslang | Frans Gillis uit Antwerpen

Levenslang Frans Melis uit Antwerpen

Goed beschreven situaties en personen

Levenslang: In dit 4e boek van de Antwerpenaar Frans Gillis maken we kennis met Ronald, een oudere man die na de dood van zijn vrouw zijn intrek neemt in een serviceflat. Daar kijkt hij terug op zijn leven en haalt herinneringen op van zijn neef Désiré, die net uit een psychiatrische instelling is ontslagen. Hij begint er ook een verhaal te schrijven waarin veel gelijkenissen tussen hemzelf en het hoofdpersonage Edwin. Dit leven verloopt vrij burgerlijk, tot Edwin een vorm van depressie krijgt. Wanneer die dat is te bovengekomen vraagt Ronald zich af of Edwin, de persoon die hij heeft gecreëerd het niet beter voor heeft dan hijzelf.

Maak kennis met Levenslang:

Een hoog flatgebouw, een groot raam dat uitkijkt over een stad, straten, daken, schoorstenen. In de verte een rij hoge kale bomen, met daarachter een rode zon die het voor bekeken houdt en aanstalten maakt om langzaam achter de boomtoppen weg te zinken. Vijf minuten, drie minuten, één minuut, dan resten er enkel nog rode strepen met een oranje randje. Aan het raam staat een man. Als de duisternis zo ver is opgerukt dat ze het laatste streepje heeft weggeveegd, keert hij zich om. Hij verdwijnt in zijn nog gezellig ingerichte maar sfeerloos geworden flat, waaruit het leven zich heeft teruggetrok¬ken, als uit een weinig bezocht museum.
De man vraagt zich af: Zal ze vannacht komen?

Hij gaat naar de piano. Daarop staat een portret van zijn zoon, zijn zoon die zo dikwijls op deze piano speelde, nu eens zacht en met veel gevoel de toetsen strelend, dan weer snel als een virtuoos over het klavier vliegend. Muzikant is hij niet geworden. Ernaast het portret van zijn broer. Van hem hangt aan de muur boven de piano een kleurrijke aquarel, een aquarel die in de tekenacademie werd gezien als die van een belof¬tevol iemand. Kunstschilder is hij niet geworden.
Dan is zij er. Door deuren en muren heen, geluidloos alsof ze op haar tenen loopt, zo zacht is ze binnengeko¬men. Hij voelt haar aanwezigheid, net of ze zijn huid streelt. Even later bereikt haar stem zijn oren, teder, als gedragen door de zucht van een warme wind in een zomernacht.
Ben je weer melancholisch?
Haar vraag verwondert hem niet want hij weet dat ze hem doorziet en dat haar vraag niet meer is dan een licht verwijt dat niet vraagt om weerlegd te worden.
Je weet toch, het leven gaat verder, het trekt zich van onze wensen niets aan, het heeft zijn eigen wetten die veel sterker zijn dan de wetten die wij maken.
“Dat is juist het probleem. Nog altijd weiger ik mij neer te leggen bij wie of wat de wereld regisseert.”
Ik weet het. Je bent altijd nogal hardleers geweest.
Ook dit moet hij toegeven. Daarom zwijgt hij, even toch, tot de minuten op de klok hem zo gehaast lijken, alsof ze hem eraan willen herinneren hoe kost-baar de tijd deze nacht voor hem is.
“Blijf alsjeblieft vannacht bij mij, dan wordt de eenzaamheid machteloos en is ze niet meer in staat mijn hele lijf te doorkerven.”
Ik zal blijven. Deze nacht is voor ons, maar je weet heel goed dat dit enkel kan tot het daglicht komt om ons geesten te verjagen.

Eerder verschenen van Frans Gillis:

  • De schreeuw,
  • Theo, fragmenten uit een leven en
  • In verwarring.

Recensie

De vierde roman met de titel Levenslang van Frans Gilles vertelt hoe de oude Ronald Jederman, na het overlijden van zijn vrouw, in een verzorgingshuis delen van zijn op zich goed verlopen leven overdenkt. Hij fixeert zich op zijn neef Désiré, die als enig kind uiterst begaafd en succesvol was, maar ten slotte psychisch zo getormenteerd raakte dat hij in een inrichting terechtkwam, waar hij met Jederman correspondeerde. Jederman schrijft ook een verhaal: hoe het leven van een zekere Edwin – ook enig kind, zeer begaafd en succesvol advocaat – uitloopt in leegte en de geestelijke worsteling met de vraag wat hij met zijn leven aan moet. Van kind af aan bestond dat uit ‘moeten’ en op zijn 51e weet hij zich daaruit te bevrijden. Dat blijkt ook het dilemma van de protagonist te zijn: hoe moet hij zich van zichzelf verlossen? Désiré lukt het niet. Gilles verweeft op een kunstige manier drie personen, zonder deze te mengen, waardoor dit in mooi Zuid-Nederlands geschreven verhaal zeer lezenswaardig is.

Bibliotheekdienst Mr. J.J. Groen

Mosae Libro is een Imprint van Boekenplan.

Bekijk ook de trailer.

Het boek is te koop bij bol.com

juli 1917 in Den Groote Oorlog met gasaanvallen

Hevige gevechten in juli 1917

In de nacht van 12 op 13 juli 1917 beschoten de Duitsers de Britse stellingen bij Ieper voor het eerst met mosterdgas, een andere naam voor mosterdgas is Yperiet. Vier dagen later ging een geallieerd artilleriebombardement van start als voorbereiding op de geplande grote Slag om Passendale later die maand. Twee weken lang schoten de Britten ruim 4 miljoen projectielen af op de Duitse linies, tweeënhalf keer zoveel als aan de Somme in 1916. Op 26 juli, aan de vooravond van de Slag, vond bij Polygoonbos een van de grootse luchtgevechten plaats, waaraan 94 vliegtuigen betrokken waren.

Meer over de Eerste Wereldoorlog in beide Limburgen.

juli 1917 hevige gevechten en gasaanvallen
Britse machinegeweereenheid met gasmaskers

Opleiding visagie | Marlou Reijnders make-up artist

visagieopleiding make-up artist

 

Make-up Day 25 augustus

‘Je goed voelen is er goed uitzien. Maar er goed verzorgd uitzien is ook je goed voelen. Visagie en het aanbrengen van make-up heeft alle te maken met emotie. De wisselwerking tussen innerlijk en uiterlijk.’ Doe jezelf straks een plezier koop op 25 augustus het boek met een waanzinnige aanbieding.
Hou de website in de gaten op 25 augustus voor deze aanbieding.

Opleiding visagie van Marlou Reijnders, het boek: Visagie by Marlou

Visagieopleiding van Marlou Reijnders: ‘Het plaatje moet kloppen.’ Zo kan de essentie van Marlou Reijnders haar gedachte achter en gevoel voor visagie treffend worden samengevat. Het is een overtuiging die zij heeft meegekregen van haar ouders, typisch mensen met gevoel voor stijl en klasse. En ook een overtuiging die ze als professioneel visagiste met toewijding wil overbrengen aan u.

Opleiding visagie make-up artist, Marlou kan het u leren

Visagie is weliswaar een vak apart, maar iedereen kan het leren. Marlou helpt u daar graag bij middels het toelichten van de basis van het vak aangevuld met handige tips voor gemakkelijk dagelijks gebruik, ingekleurd door Marlou’s persoonlijke ervaringen. Het gaat erom de juiste gezichtskenmerken te accentueren en andere aspecten van het gezicht te camoufleren om het gewenste effect te bereiken en zo te zorgen voor een balans tussen innerlijk en uiterlijk. Visagie heeft immers ook alles te maken met emotie.

Visagie by Marlou, voor iedereen die iets wil leren over visagie.Voor iedereen die verder durft te kijken dan de buitenkant en wil zorgen voor dat kloppende plaatje.

Wat is visagie

Een visagist (soms make-up artist genoemd) is een specialist in make-up. Het aanbrengen van make-up beoogt een positieve bijdrage aan het uiterlijk te leveren, bijvoorbeeld bij fotoreportages van bruiloften en modeshows. Ook bij optredens in het theater, op televisie of in films, waarbij het felle licht de huid doet glimmen, zorgt het werk van de visagist(e) ervoor dat de kwaliteit van het beeld toeneemt. Een visagist houd vooral rekening met het doel van de make-up en de wensen van de klant.

Over Marlou Reijnders

In de Nederlandse wereld van visagie en styling is Marlou Reijnders een begrip. Ze werkt al jarenlang met topfotografen, doet metamorfoses voor bekende en onbekende Nederlanders, is betrokken bij tv-series zoals Flikken Maastricht, verzorgt de visagie bij grote tv-shows en videoclips en werd gevraagd voor de spetterende openingsshow van H&M in Maastricht. Daarnaast kan ze bogen op een ruime ervaring in de Nederlandse filmwereld en had ze haar eigen tv-programma Total Restyle bij TV Limburg. Een tiental jaren geleden is ze begonnen met de Professionele Visagie Opleiding Maastricht.
Ondertussen heeft Marlou Reijnders in Maastricht de beste visagie opleiding in Limburg.

Bestel het boek Visagie by Marlou en start je opleiding al thuis.

bestellen - button - Visagie Marlou Reijnders

Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte

Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte van José den Boer

Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte van José den Boer en Paul Custers

Niemand die mij begrijpt

José den Boer: Voor u ligt het verhaal van mijn leven zoals ik dat tot nu toe heb geleefd. Gewoon als kind, als meisje en als jonge vrouw. Maar niet alleen zo ‘gewoon’. Ik heb een zeldzame aandoening waarmee ik elke dag een gevecht moet leveren. Letterlijk op leven en dood. Maar ik ga winnen, al kan ik dat nu nog niet zeker weten.

Alles wat ik vroeger niet kon, niet wilde en zeker niet durfde, heb ik nu zonder enige schroom opgeschreven. Ik heb de kracht gevonden om alles en echt alles op te schrijven. Ik ben niet zielig en ik ben geen verliezer. Ik hoop en ik wil heel graag dat dit boek mensen helpt om de moed en de kracht te vinden en het te winnen van het allerergste dat je kan overkomen. Zelfs als alles tegen zit, als er helemaal geen hoop meer is, als alle dokters en behandelaars verbergen dat ze eigenlijk geen heil verwachten van hun behandelingen. Zelfs als je weet dat je overlevingskans 50/50 is. Zelfs als je dierbaren hun vertrouwen in een goede afloop lijken te verliezen.

Journalist Paul Custers en ik hebben samen mijn verhaal geschreven met de passende titel Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte. Hij heeft vaak en indringend met mij gesproken. Het vertrouwen dat ik in hem had en heb, heeft minstens bijgedragen aan de kwetsbaarheid en openheid waarmee ik mezelf hier presenteer. Hij heeft ook gesprekken gevoerd met familieleden, vrienden en medisch specialisten. Ik heb hem toegang gegeven tot de medische dossiers en alle andere beschikbare informatie.

Leef mee met de auteur José den Boer door het lezen van Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte.

bestellen - button - Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte

 

 

Medicijnkist van José den Boer
Medicijnkist van José den Boer

 

 

 

 

 

 

 

Een fragment uit het boek Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte:

Tot 12 jaar denk ik echt dat het over zal gaan

Voordat het zover is heeft ze al talrijke behandelingen, opnames en medicatie achter de rug. Haar leven heeft vanaf het eerste moment in de schaduw van die onbegrepen ziekte gestaan. Jarenlang weten de, gespecialiseerde, deskundigen niet wat er aan de hand is. De pijnlijke en invaliderende gevolgen nopen hen echter tot actie, tot behandeling, tot medicatie, tot ingrijpen. Helaas heeft dit alles weinig tot geen resultaten. Soms krijgt het zelfs averechtse gevolgen, waardoor José nog meer lijdt. Hoe zouden die behandelingen trouwens de gewenste effecten kunnen hebben als de diagnose niet bekend is, en dus niet duidelijk is waarvoor ze worden ingezet?

José lijdt, maar blijft hopen. Toch gaat ze op den duur haar zichtbare aandoeningen voor de buitenwereld verbergen, en later zelfs voor de intiemere kring van vrienden en relaties. Dat heeft voor haar levensgeluk ernstige gevolgen.

Dit is een uitgave van Mosae Libro. Lees meer over de voordelen van deze boek uitgeverij.
bestellen - button - Leven in de schaduw van een onbegrepen ziekte

De Bankier | Henri Van Nieuwenborgh

De Bankier omslag van Henri Van Nieuwenborgh

De Bankier – over een succesvolle levensgenieter

Steven is een succesvol bankier en levensgenieter. Hij gaat geregeld naar zijn stamcafé voor een goed biertje en doet dure restaurants aan met zijn zakenpartners. Bovendien kost het hem geen enkele moeite om vrouwen te versieren. Wanneer hij zijn oog laat vallen op zijn nieuwe collega Karolien, komt zijn zorgeloze bestaan op de helling te staan.
Lees meer op: www.henrivannieuwenborgh.be

Lees ook meer over zijn tweede boek, Vals glazuur.

Zwarte wol | Henri Van Nieuwenborgh

Zwarte wol - omslag

Zwarte wol van Henri Van Nieuwenborgh

Zwarte wol: Met 15 miljoen ‘spaargeld’ heeft Louis een gepensioneerd breigoedfabrikant een probleem op te lossen. De Belgisch staat is op zoek naar ‘spaargeld’ dat op buitenlandse banken staat geparkeerd. Louis heeft een probleem want de Luxemburgse banken hebben straks geen bankgeheim meer.
Dit geld moet Louis nuttig besteden anders komt de belastingdienst als verrassing met een forse boete. Maar wat is nuttig in dit verband. Lees meer op de site: henrivannieuwenborgh.be …

1914-1918 Moeilijke jaren voor beide Limburgen

Omslag 1914-1918 Moeilijke jaren voor beide Limburgen

Dr. G.J.B. Verbeet schreef over Maastricht, Belgische Frontstad op Neutraal gebied

Een andere kijk op de periode 1914-1918 in beide Limburgen

1914-1918: beide Limburgen hebben in elkaars nabijheid de geduchte Eerste Wereldoorlog beleefd in onderlinge solidariteit. Zoals in geheel Nederland werden er humanitaire prestaties geleverd, waaronder hulp aan Belgische vluchtelingen of militaire geïnterneerden.

Solidariteit en humanitaire hulp

Echter, aan één aspect is in de geschiedschrijving over neutraal Nederland in 1914-1918 geen of nauwelijks aandacht besteed. Het betreft de bereidheid van meerdere burgers in Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen om het Belgische verzet tegenover de Duitse bezetting bij te staan.

In de beide Limburgen is nog nauwelijks iets bekend over hoeveel belangrijke steun is bijgedragen. Terwijl met behulp van deze steun de in hoog geladen voltage vierdraadversperring gepasseerd kon worden om daarna via Nederland waardevolle informatie te verschaffen aan de Britse Secret Service, die in Rotterdam een zetel kende. En ook in Hasselt zijn er activiteiten ontwikkeld die van cruciaal belang zijn geweest voor het verloop van de Eerste Wereldoorlog.

De plaats van Maastricht

Maastricht, Belgische frontstad op neutraal gebied vanwege de gewaardeerde hulp die aan het nabije België geboden werd. Naast georganiseerde steun aan het Belgische verzet was er ook plaats voor de verzorging van Duitse gewonden.

Aan al deze onderbelichte aspecten wordt in dit boek welverdiende aandacht besteed. Daarmee vertegenwoordigt dit werk van Dr. Verbeet een andere benadering in de aandacht voor de Nederlandse geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

bestellen - button - 1914-1918 moeilijke jaren voor de beide Limburgen

Geert Verbeet en de 2 commissarissen met het boek 1914-1918
De heer Verbeet tussen de twee commissarissen van de Koning

Recensie Nederlandse Bibliotheekdienst

De auteur is historicus en publiceerde eerder over Limburgse geschiedenis. Wat gebeurde er tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederlands en Belgisch Limburg? Aan de orde komen: Nederland neutraal, de verdediging en de verovering van Belgisch Limburg, de Nederlands-Limburgse zorg voor hun gevluchte buren en gewonde Duitse en Belgische soldaten, de economie, de smokkel, het Belgisch verzet (ook actief in Nederland), de grens (‘de’ draad van 2000 volt), de spionagenetwerken waaronder de activiteiten van de Engelse en Duitse geheime diensten in Maastricht, en het barbaarse optreden van de Duitse bezetter. En, heel belangrijk: de pogingen van België om na 1918 Nederlands Limburg te annexeren. Een uniek boek. In kort bestek wordt een veelomvattend, helder overzicht gegeven aan de hand van gedetailleerde gegevens. Onmisbaar voor scriptieschrijvers. Nodigt uit tot verdere studie over dit nauwelijks bekende onderwerp. Bevat uitgebreide bronvermelding.

Drs. H.H.M. Meyer

Hieronder treft u de review in video:

Belgische cyclisten
Belgische cyclisten, die succes kenden in Halen

Enkele belangrijke momenten uit 1917

Arras, gelegen in de Britse zone in het noorden van Frankrijk op slechts enkele kilometers van het front, zou het vertrekpunt worden van een gemeenschappelijke actie van de Fransen, Britten en Canadezen om het Duitse front te doorbreken, de Slag van Arras, in april 1917. Om bloedbaden zoals bij Verdun en de Somme te vermijden werden de troepen via een uitgebreid ondergronds netwerk van ongeveer 20 km naar de Duitse linie geleid. Het graafwerk daarvoor werd toevertrouwd aan Schotse en Nieuw-Zeelandse tunnelgravers. Eind maart 1917 waren de graafwerkzaamheden klaar. De ondergrondse kelders en tunnels, die voorzien waren van elektriciteit, sanitaire voorzieningen en zelfs een hospitaal dat plaats bood aan 700 gewonden, konden 24.000 man herbergen.

Op 9 april 1917 trok het Britse leger, bestaande uit vier Canadese divisies, ten strijde tegen de Duitser die zich al meer dan twee en een halfjaar op de heuvels bij het dorp Vimy verschanst hadden. Na twee dagen van verwoede gevechten boekten de Britten succes en moest de vijand zich terugtrekken achter de tweede Duitse linie, maar de Duitsers slaagden erin om de Britse aanval tot stilstand te brengen. Die was bedoeld als afleidingsoffensief om de Duitse reserve troepen we te lokken van een massale aanval op de Chemin de Dames. Een 200 meter hoog gelegen heuvelrug. De daar geplande doorbraak op 16 en 17 april, de slag van Arras, werd echter een bloedige nederlaag.

De Franse infanterie werd massaal in elkaar gehakt door het Duitse artillerievuur. De Britten boekten weliswaar 10 kilometer terreinwinst en ontsloten de stad Arras, maar de tol was hoog. Na de tweede mislukte poging van de Fransen, op 5 mei, om door de Duitse verdediging te breken, braken op 20 mei 1917 de eerste muiterijen uit onder de Franse troepen aan het front.

Geheime berichten naar de British Secret Service in WO 1

Tot 1914 was het voor de Fransen de gewoonte om geheime berichten over te dragen via twee Zwitserse lijnen. Dit ging niet snel. Toen het mogelijk bleek via Luik naar Maastricht berichten veilig over te brengen richting Engeland werd besloten de berichten over het bezette België over te dragen aan de British Secret Service.

De consul in Rotterdam was George Manfield Smith Cumming, die kon rekenen op de hulp van de Brit George Berkeley Manse. Als leider voor de activiteiten via het neutrale Nederland werd aangetrokken Richard Bolton Tinsley een voormalig koopvaardijofficier en reserveofficier van de Royal Navy. Sinds 1909 woonde hij in Rotterdam als directeur van de Uranium Steamship Company, gespecialiseerd in het overbrengen van Oost-Europese Joodse volksverhuizers naar de VS. Daarvoor kreeg hij financiële steun. In Katendrecht richtte hij een eenvoudig Uranium Hotel in waar 2.400 mensen goedkoop over tijdelijk onderdak konden beschikken. Tinsley trok voor zijn nieuwe taak circa 400 medewerkers aan in Nederland, België en Duitsland, waarvoor hem 5.000 Engelse ponden per maand ter beschikking stonden. Voor het aantrekken van de juiste personen in Maastricht en de tussenliggende plaatsen naar Vlissingen was generaal Laurence Oppenheim aangetrokken.

Spionage over militaire activiteiten in Limburg

Behalve berichten over de Duitse treinenloop waren natuurlijk ook Duitse militaire activiteiten uit Belgisch Limburg te melden. Het militaire kamp van Beverlo zou van 1914 tot 1918 huisvesting zijn voor meerdere Duitse legertroepen. Het kamp diende als oefenterrein voor de nieuw in te zetten militairen. Het was ook een rustplaats voor moe gestreden soldaten. Ook kwam er een oefenterrein voor mortieren en met behulp van honden als proefdieren werden gasaanvallen voorbereid. Nabij As werd een oefenplaats ingericht voor vliegeniers die daar in schietoefeningen voor vliegeniers getraind werden. Dit waren interessante plaatsen, Engeland wilde graag van op de hoogte gehouden worden.

Het boek 1914-1918 Moeilijke jaren voor de beide Limburgen van Dr. Geert Verbeet hierin staan veel tot nu nog onbekende gebeurtenissen beschreven.
 

1914-1918 Limburg
Afscheid van Keizer Wilhelm II op het station in Eijsden
%d bloggers liken dit:
Geverifieerd door MonsterInsights