Vals glazuur een spannende roman | Van Nieuwenborgh

Vals glazuur, de inhoud

Vals glazuur: De broers William en Edmond Claeys leiden een succesvol baggerbedrijf met grote internationale contracten. De Claeys-familie is een hechte en een gegoede familie, met een prominente plaats in de gemeente waar beide broers met hun gezin wonen. William is weduwnaar en heeft een dochter en zoon: Marie, een jonge tiener en Tom. Een voorbeeldig student burgerlijk ingenieur en voorbestemd om in de zaak te stappen. Marie is het zorgenkindje, ze is de dood van haar moeder nooit te boven gekomen en kampt met psychische problemen. Of zou er meer achter haar onverklaarbare voorgevoelens schuilen?

Marie kan het goed vinden met haar oudere nicht Margot, naar wie ze opkijkt. Margot heeft twee broers, een tweeling: Kurt en David. Het gezinsgeluk in dit deel van de familie begint te tanen door de labiele toestand van Kurt en de roekeloze aard van David. Bovendien zorgt een femme fatale in het leven van Edmond voor de nodige deiningen. Dit vrouwelijk schoon slaagt erin zijn blik te vertroebelen, met gevolgen die ze zelf niet had kunnen voorzien. Voeg hier nog aantijgingen van corruptie, chantage en onverwachte spelingen van het lot aan toe, en de smetteloze  façade van deze roemrijke familie begint langzaam maar zeker af te brokkelen.

vals glazuur spannende roman - omslag

Vals glazuur: Fascinerende, onthutsende roman

Kijk ook op de auteurssite van Henri Van Nieuwenborgh

vals glazuur bestellen - button
Lees het inkijkexemplaar en bestel Vals glazuur

De eerste uitgave van Henri Van Nieuwenborgh is De Bankier.

Zolang er mensen zijn zijn er stemmen | Paul Custers

zolang er mensen zijn zijn er stemmen - bestel button

Doel van deze uitgave: openheid over stemmen horen

De gesprekken voor Zolang er mensen zijn zijn er stemmen werden gevoerd in de periode van anderhalf jaar. De geïnterviewden hebben ingestemd met de weerslag van die ontmoetingen zoals opgenomen in dit boek. Dat was voor menigeen die stemmen hoort een moeilijke afweging. Iedereen onderschreef weliswaar zonder enige aarzeling het doel van deze uitgave: openheid over stemmen horen, meer inzicht en begrip vragen van de lezers en daarmee het terugdringen van vooroordelen over (mensen die) stemmen horen evenals het opheffen van (zelf)stigma. Maar om dan meteen zelf openlijk en kwetsbaar te laten weten wat je is overkomen, is een heel andere afweging. Sommige gesprekspartners hebben uiteindelijk hun toestemming om te publiceren ingetrokken, een enkele keer nadat eerder al was ingestemd met een bijdrage voor dit boek. Journalist Paul Custers heeft dat vanzelfsprekend geaccepteerd en zeker ook gerespecteerd. Het is al heel moedig dat ze hem, een leek, een buitenstaander, toch hebben toegelaten in hun bijzondere wereld!

Wat betekent stemmen horen

In dit boek hebben we een beeld willen schetsen van wat er allemaal samenhangt met stemmen horen. We hebben vanuit uiteenlopende opvattingen en visies een beeld samengesteld over stemmen horen.  Het doel is om aan te geven wat mensen die stemmen horen kunnen ervaren en wat ze (zouden kunnen) ondernemen om daarmee om te gaan. We hopen en verwachten ook dat de lezers met dit boek hun kennis van en begrip voor mensen die stemmen horen en/of andere bijzondere persoonsgebonden belevingen ervaren, kunnen verruimen. Dat kan bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en daarmee aan het terugdringen van (zelf)stigma.

Dank aan de auteur Paul Custers

Tot slot wil ik journalist Paul Custers hartelijk bedanken voor zijn integere en onvermoeibare inzet voor Zolang er stemmen zijn zijn er mensen. Ik heb ook van zijn gesprekspartners mogen vernemen dat hij met veel empathie en een open houding zijn professionele werk heeft gedaan.

Erica van den Akker,
Voorzitter Stichting Weerklank

Illustratie omslag

Alice in Wonderland

Omdat alle dieren nat waren geworden in het meer van tranen dat Alice had geschreid, organiseerde de Dodo een hardloopwedstrijd.
De deelnemers werden her en der langs een parcours geplaatst. Ze mochten beginnen met rennen wanneer ze daar zin in hadden en ze mochten ook stoppen wanneer ze dat wilden. Na een half uur was iedereen weer droog en riep de Dodo dat de race was afgelopen. Maar wie had er nu gewonnen? De Dodo dacht daar lang over na en sprak toen: ‘Everybody has won, and all must have prizes.’

Oordeel van de Dodo

Psycholoog Saul Rosenzweig (1907-2004) plaatste het oordeel van de Dodo uit Alice in Wonderland boven een artikel dat hij in 1936 publiceerde. Hierin betoogde hij dat alle vormen van psychotherapie vermoedelijk evenveel opleveren, omdat het effect te danken is aan factoren die de therapieën met elkaar gemeen hebben. Deze gedachte werd later uitgewerkt in het boek Persuasion and Healing van Jerome Frank, waarvan de eerst versie in 1961 verscheen.

Alice in Wonderland en Lewis Carroll

Alice’s Adventures in Wonderland (vaak afgekort tot Alice in Wonderland). Het is een boek voor kinderen (1865) van Lewis Carroll, pseudoniem van de Engelse wiskundige Charles Lutwidge Dodgson.
(Tekening: John Tenniel, 1820-1914)

Het boek Zolang er mensen zijn zijn er stemmen en de publieke discussie

Met de uitgave van Zolang er mensen zijn zijn er stemmen wil Stichting Weerklank bijdragen aan de publieke discussie en (daarmee ook) vooroordelen en stigma’s terugdringen. De stichting  wil zich inzetten voor een realistischer en kansrijker beeldvorming en natuurlijk ook voor een betere behandeling van mensen die lijden onder ‘stemmenhoren’ en/of andere bijzondere zintuiglijke ervaringen en persoonseigen overtuigingen.

‘We zien stemmen horen als een normale menselijke variatie en niet per se als een psychiatrische ziekte. Dat neemt niet weg dat sommige mensen veel last hebben van stemmen.’

Professionele hulpverlening in openheid

Naast mensen die stemmen horen laten ook hulpverleners, therapeuten, psychiaters en andere professionals hun licht schijnen op het fenomeen. Verder komen mensen aan het woord die vanuit religieuze, spirituele en alternatieve opvattingen kijken naar ‘stemmenhoren’ en persoonseigen ervaringen en belevingen. Er wordt kort ingegaan op het fenomeen in historisch perspectief en vanuit Stichting Weerklank wordt aangegeven waar beeldvorming en behandeling kunnen worden verbeterd.

Titel: Zolang er mensen zijn zijn er stemmen
Auteur: Paul Custers
Omvang: 328 pagina’s
Uitvoering: Gebonden en paperback
Prijs € 21,50 en € 20,00

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Mosae Libro en de stichting Weerklank.

Stichting Weerklank

Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Dit wordt in de GGZ vaak hallucinaties en wanen of zelfs een psychose genoemd. Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners. Weerklank streeft drie doelen na: Dienstverlening aan de doelgroep, verbetering van de hulpverlening en beïnvloeding van de beeldvorming.

Zolang er mensen zijn zijn er stemmen is een verrassend boek de moeite waard om te ervaren

bestellen - button - Zolang er mensen zijn zijn er stemmen

Bij twijfel zeker doen | voor de relatietwijfelaar | Marly Senden

Marly Senden: Bij twijfel zeker doen

Kom in actie bij relatietwijfels en blijf er niet in hangen

Bij twijfel zeker doen van Marly Senden helpt je om een keuze te maken om te investeren in jullie relatie of je eigen weg te gaan. Als je steeds weer tegen moeilijkheden aanloopt, dan wil je graag weten of er nog een kans van slagen is. Je gevoel is daarbij belangrijk, maar kan ook in de weg zitten.

Krijg inzicht in je relatie

Naast je gevoel zijn er factoren te benoemen die van invloed zijn op een gelukkige relatie: relatievoorspellers. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht dat overzichtelijk belicht wordt. Verhalen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk maken de theorie herkenbaar. Inzichtgevende vragen worden aan jou voorgelegd en antwoorden worden besproken. Zou je opnieuw voor een relatie met jouw partner kiezen? Kun je jezelf zijn in deze relatie? Wat is acceptabel en waarin kun je je aanpassen? En zo nog veel meer vragen. Dat zal je helpen bij het analyseren van je twijfels en het nemen van een beslissing. Je krijgt meer inzicht in je relatie en behoeften.

Relatie te goed om weg te gaan

Je relatie kan te goed zijn om te gaan, of te slecht om te blijven. Als je al lang worstelt met gedachten en gevoelens, dan gaat dat ten koste van je levensgeluk. Verder kunnen gaan, samen of alleen, is een bevrijding.
Of heb je (weer) een verbroken relatie achter de rug? Na het lezen van Bij twijfel zeker doen heb je meer inzicht in eerdere relaties en waarom het misliep. Je wordt bewuster van je eigen behoeften en kunt in de toekomst betere keuzes maken. Je krijgt inzicht in aspecten die zorgen voor een gelukkige of juist ongelukkige partnerrelatie.

Thema’s die aan bod komen:

– Ieder op een eiland
– We hebben communicatieproblemen
– Alles komt op mij neer
– We zijn zo verschillend
– Verliefd op een ander
– Mezelf niet kunnen zijn
– Samen of alleen verder

Praktische en doelgerichte oplossingen

Een praktisch en doelgericht boek waarin theoretische uitleg afgewisseld wordt met adviezen, tests, oefeningen, vragen aan jou en praktijkvoorbeelden.
Je hebt veel invloed op jouw eigen geluk. Dat betekent wel dat je in actie moet komen. Marly Senden, psycholoog en relatietherapeut, neemt je op praktische en heldere manier hierin mee.

De reden van het boek, door Marly Senden

Twijfels over je relatie? Dan is dit boek voor jou geschreven en noem ik je een relatietwijfelaar. In mijn praktijk als psycholoog ontmoet ik veel mensen die twijfelen over hun relatie. Een worsteling waar partners vaak heel lang in blijven hangen. Dat bevordert hun levensgeluk niet.

Ik wil hulp bieden om een weloverwogen keuze te maken om wel of niet samen verder te gaan. Of een relatie kans van slagen heeft, is namelijk wel degelijk te onderbouwen met factoren die relatievoorspellers genoemd worden.

Regelmatig komen stellen voor relatietherapie, terwijl een van beide partners geen motivatie kan benoemen om samen verder te gaan. Er zijn twijfels. De hulpvraag is dan meer een analyse van ‘zit het er nog in?’ Die relatietwijfels zijn aanleiding geweest voor dit boek.

Elk hoofdstuk beschrijft een stuk theorie, met inzichtgevende vragen, een casus, praktische oefeningen, adviezen en een test. Het streven van dit boek is om volledig te zijn – alle overwegingen voor een keuze aan bod te laten komen – en bovendien bondig, praktisch en doelgericht te blijven. Lees ook het ontstaan van dit boek, geschreven door Marly Senden.

Zelf heb ik veel ervaringen in de liefde opgedaan: trouwen, scheiden, latten, samenwonen, ontrouw, daten, verdriet en geluk. Ieders verhaal is uniek, maar door ervaringen uit mijn leven en mijn praktijk heb ik de overtuiging opgedaan dat je veel invloed hebt op je eigen geluk. In actie komen is het enige wat nodig is: het leven is een feest, maar de slingers moet je zelf ophangen.

Bij twijfel zeker doen van Marly Senden is zojuist verschenen

bestellen het boek bij booxstore.nl - button

Bij twijfel zeker doen in de telegraaf 240317

De Telegraaf schreef op 24 maart 2017:

Gaat het boekenweekgeschenk van Herman Koch over een schrijver van zelfhulpboeken, komt uitgerekend vandaag, op Boekenbaldag, het zelfhulpboek van drs. Marly Senden uit.
‘Als dít mijn boek niet helpt!’, lacht de 48-jarige psycholoog. Zij schreef het handboek Bij twijfel zeker doen omdat ze zoveel relatietwijfelaars in haar Maastrichtse praktijk tegen komt.

‘Wordt er wel gezegd dat mensen lichtzinnig scheiden, ik ondervind juist dat ze er lang over doen om de knoop door te hakken. Blijf niet te lang in twijfels hangen!’ Ja-nee-ja-nee-ja-nee, eindeloos bloemblaadjes van madeliefjes trekken. Een duivels dilemma. ‘Scheiden betekent altijd rouw en verlies, ook bij de initiatiefnemer. Mensen blijven om de ander, van wie ze soms nog houden, geen verdriet te doen.’ Marly Senden verklaart: ‘Ja, je kunt van iemand houden, maar toch niet gelukkig zijn binnen de relatie.’

‘Wat doe je als de relatie te goed is om te gaan en te slecht is om te blijven? Dan moet je de boel op een rijtje zetten: wat is goed aan de relatie, ligt het misschien aan mezelf? Vraag waarom en het probleem komt boven: ontrouw, eenzaamheid binnen het huwelijk. Of mensen vergeten zaken in overweging te nemen. Zeggen ze: “ja, hij slaat me elke week in elkaar, maar ik hou wel van hem”. Als het gevoel in de weg zit, is het tijd de ratio de laten spreken.’

Haar boek is gelardeerd met testen, oefeningen, checklists en cases. ‘Praktijkvoorbeelden genoeg, maar ik heb cliënten natuurlijk onherkenbaar gemaakt. Verliefd op een ander, vreemdgaan, bedrogen worden; ik heb het zelf allemaal meegemaakt.’

Aha, dan is het chapiter ‘Marilien’ uw eigen verhaal? Marly Senden schiet lichtbetrapt in de lach en beaamt dat. Maar als een wildvreemde het als uw verhaal herkent, hoe moet dat dan met uw ex? ‘Wij gaan goed met elkaar om. Hij heeft zelfs hoofdstukken van het manuscript gecorrigeerd. Dít stukje heeft hij nog niet gelezen…’

Met humor is het boek prettiger te lezen

Humor zit er genoeg in het handboek. ‘Tijdens therapiesessies wordt er ook altijd gelachen. Vertelt een vrouw dat ze een asbak naar het hoofd van haar man had gegooid. Vraag ik: “Was-ie vol?” Daar kunnen ze dan samen om schateren.’

Ze geeft meer recepten voor geluk. ‘Soms moet je je verwachtingen bijstellen. Moppert een vrouw: ‘Met opruimen komt alles op mij neer’. Logisch als zij altijd de afwasmachine opnieuw inruimt, omdat hij het niet goed doet. Ik voel voldoening als twee mensen elkaar weer gevonden hebben, en samen gelukkig de toekomst in gaan. Maar ook als ze ieder hun eigen weg gaan en daarin het geluk hervinden.’

Marly Senden is aangenaam verrast door de aandacht voor zelfhulpboeken. ‘Zelf heb ik een kast vol, puur uit nieuwsgierigheid.’

Recensie NBD Biblion – Bibliotheekdienst

Bij twijfel zeker doen – handboek voor de relatietwijfelaar

Twijfels over je relatie? Dan ben je een relatietwijfelaar. Je kunt twijfelen of je een relatie moet aangaan of twijfelen aan je huidige relatie in de zin van ‘zit het er nog in?’ Je krijgt in dit praktische boek een brok theorie, inzichtgevende vragen, een casus, praktische oefeningen, adviezen en een test. De auteur, een psycholoog, heeft de nodige ervaringen met deze materie, zowel privé als beroepsmatig.

Boeiend boek

Gewoon een boek over relaties en geluk. Liefde is een beslissing: ik ga voor jou! Een liefdesrelatie/verbondenheid bestaat uit intimiteit, passie en toewijding. Daarbij is hechting een oerbehoefte en heeft iedere relatie een eigen hechtingsstijl. En dan zijn er nog relatieproblemen, andere verwachtingen, overeenkomsten en tegenpolen, vreemdgaan, ruzie, kinderen, scheiden en daten. En nog veel meer onderwerpen in dit boeiende boek. Met een aanbeveling van Goedele Liekens.

Frans Peterse

Kinderen en Keizers | Trilogie van Menno Veldstra

Kinderen en Keizers van Menno Veldstra

Trilogie Kinderen en Keizers

De trilogie Kinderen en Keizers, bestaande uit de boeken Verdrukking, Verwondering en Bevrijding, speelt zich af in het Rome van de late eerste eeuw. Het drama, dat zich aan het einde oplost in wat misschien wel de apotheose der apotheosen mag heten, ontwikkelt zich langs zo veel lijnen en laat de relaties tussen de hoofdpersonen zo verrassend fluctueren, dat het verhaal zich divers kwalificeren laat: als heldenepos, als liefdesverhaal, als thriller. Maar het is toch vooral een periodeverhaal over geloof, hoop en liefde.
De plot onthult hoe, in het zinderende slottafereel, de protagonist, Marcus Cocceius Nerva, ten slotte tot zijn bestemming komt. Door zijn alomtegenwoordigheid en zijn beschouwende rol waarin hij zich als het morele geweten van zijn tijd opwerpt, krijgt het verhaal ook een epische allure. Van Nerva’s verhaal maken de verwikkelingen rondom Aemilia en Domitianus deel uit.

Verdrukking, deel 1

In Verdrukking wordt Nerva gevraagd om met Aemilia te trouwen, maar hij gaat daar niet op in. Nerva is een tragische, complexe man en de redenen dat hij Aemilia afwijst, zijn ook tragisch en complex. Zo beeldt hij zich in dat hij haar moet besparen wat hem zelf als kind is overkomen, verscheurend pijnlijk onder de huid getroffen worden. En bovendien staat volgens hem zijn seksuele voorkeur voor knapen, die hij als gevolg van zijn eigen verkrachting heeft ontwikkeld, op gespannen voet met wat een huwelijk van hem zal eisen. Nerva, niet in staat om alles te overzien, wil zijn bestaan, dat in de door gemeenschapszin en plichtbetrachting beheerste maatschappelijke orde toch al veeleisend is, zo simpel mogelijk houden.
Door toedoen van haar vaders vijanden, waarvan er één, de brute Marsyas, op haar maagdelijke lichaam uit is, moet Aemilia vervolgens haar ouderlijk huis ontvluchten. Ze wordt bijgestaan door Philo, de speelslaaf die Nerva haar heeft geschonken nadat diens liefde voor hem was bekoeld. Als Rome in brand staat, dolen de beide kinderen tussen de vuurhaarden rond, aanvankelijk zonder een uitweg te vinden. Nadat zij gevangen zijn gezet, op de absurde verdenking van opruiing en belastering van het staatshoofd, komen zij uiteindelijk terecht bij een vriendenbanket ter ere van Nero. Daar moeten zij met andere veroordeelden aan een gruwelijk spel meedoen. Nerva is één van de gasten. Tot dat moment was zijn houding jegens Aemilia ambivalent: aan de ene kant wilde hij wel bij Nero voor het meisje opkomen, maar aan de andere kant voelde hij zich, mede door het gevaarlijke politieke klimaat, neerslachtig en besluiteloos en kon hij zijn passiviteit niet overwinnen. Maar nu hij van nabij ziet dat haar leven wordt bedreigd, moet hij wel handelen. En hij redt Aemilia’s leven, op even berekenende als heldhaftige wijze. Philo echter heeft minder geluk: zijn hoofd wordt kapotgeslagen op een zuil, waarna zijn lichaam voor dood op een ezelwagen wordt neergelegd en afgevoerd. Het zien van Philo’s aftocht heeft op Aemilia een verpletterende uitwerking; vanaf dat moment kan zij geen woord meer uitbrengen.

Verwondering, deel 2 in Kinderen en Keizers

In Verwondering verblijft Aemilia bij vrienden in Alsium voor haar rust en herstel. Zij laat, door zich onbenaderbaar te blijven gedragen, blijken afstand te willen nemen van het milieu dat haar voor haar gevoel heeft verraden. Meer en meer geeft zij, nog steeds hardnekkig haar zwijgen bewarend, zich over aan het christelijke gedachtegoed dat haar bij monde van Romanos deelachtig wordt gemaakt. Nerva ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan, ook omdat ze hem confronteren met zijn weifelmoedige gedrag uit het verleden. – Ondanks de herinnering aan de heroïsche aard van zijn ingrijpen bij het folterbanket, waar de stad hem nog lange tijd om roemde, was zijn leven sindsdien vergald geraakt door de wroeging dat hij niet eerder in beweging was gekomen waardoor hij het meisje haar doorstane gruwelen had kunnen besparen. In Alsium bekende hij dat Romanos op een keer, met als ontroerend gevolg dat hij er zich op dat moment ook van bewust raakte dat de naweeën van zijn verkrachting hem nog steeds parten speelden.
Drie jaar na het folterbanket keert Aemilia terug naar Rome en daar meent zij, na afloop van een christelijke eredienst, tussen de kerkgangers de dood gewaande Philo te hebben gezien, voor hij in het duister verdween. Dit, wat zij in haar labiele toestand als een Godswonder ervaart, wordt gevolgd door het wonder van haar genezing: enige dagen later kan zij haar stem weer gebruiken. Romanos plaatst haar religieuze dweepzucht in een nuchter perspectief, wat haar diep ontgoocheld. Op zijn onthulling dat Nerva zielsveel van haar houdt en haar wil blijven bijstaan, reageert zij niet. Vergeefs zoekt zij nog een tijd naar Philo en zij keert dan de stad de rug toe.
Intussen bekommert Nerva zich om Domitianus. Eerder had de eerzuchtige knaap zijn geluk gezocht bij het keizerlijk hof; steeds was hij er daar op uit geweest om Nero te ontmoeten en in hun bijzondere dialectiek zijn eigen vooruitgang te zien gespiegeld worden. Nu echter raakt hij stilaan onder de indruk van Nerva. Wat wederzijds is: Nerva ziet in de jongen de zoon die hij zich in zijn gedachten wenst. Nerva wordt zijn voogd en waakt over zijn belangen; hij grijpt zelfs een keer heldhaftig in als de knaap bezoedeld dreigt te worden. Domitianus verwondert zich dat waarvan hij eerder alleen kon dromen, betrokken te zijn bij keizers en andere belangrijke personen, in de periode na Nero’s dood – drie keizers grijpen dan kort na elkaar de macht en vinden onder brute omstandigheden hun einde – opeens zich gaat ontwikkelen: zijn vader wordt in Palestina door de legioenen tot tegenkeizer uitgeroepen, en zijn eigen familie reikt opeens naar de hoogste macht. In die turbulente tijd laat Domitianus zich niet alleen zien als de eigenzinnige dromer over roem en heerlijkheid en als de hartstochtelijk minnaar van de speelse, avontuurlijke Domitia, maar ook als een angstig kind, bang dat waar hij met heel zijn hart naar toeleeft, zijn mee verheven worden in de nieuwgeboren dynastie, hem toch nog zal ontgaan, doordat hij ook een kwetsbaar mens is. – Dat merkt hij aan den lijve tijdens de vernietigende burgeroorlog, en vooral, als het eind daarvan in zicht is, op het Capitolium, waar hij met zijn medepartijgangers nog slag moet leveren tegen de laatste verzetsplegers tegen zijn vader.

Bevrijding

In Bevrijding – deel 3 van Kinderen en Keizers – een kwarteeuw later, heeft de neerslachtige en ziekelijke Nerva zich nog altijd niet kunnen ontworstelen aan zijn preoccupatie met Aemilia. Steeds meer is hij gaan beseffen dat zijn bestaan een leegte heeft, en dat hij, toen dat nog kon, in een band met haar had moeten investeren zodat hij in een huwelijk met haar zijn bestemming had kunnen vinden. Domitianus is zijn vader en broer opgevolgd als keizer. Een echte soldatenkeizer is hij, ook omdat hij wil overleven en niet afglijden als Nero, die de militaire stand verwaarloosde. Er wordt tegen hem samengespannen, door keizerin Domitia en ook, van een afstand, door Nerva, van wie hij totaal is vervreemd. Nerva heeft niet kunnen voorkomen dat de door hem hooggeachte Clemens door de senaat, op voorspraak van een door Domitianus ingezette beroepsaanklager, ter dood is veroordeeld. – Clemens was even eerder consul en had door zijn met de christelijke zaak verband houdende gedragingen zich het misnoegen op de hals gehaald van Domitianus, die de openlijk beleden drijfveren van zijn achterneef beschouwde als een tegen zijn lijf en goed gerichte bedreiging. – Nerva draagt Domitianus ook na dat die opdracht gaf tot de vermoording van de keizerlijk secretaris Epaphroditus, de zoon van de slaaf die ooit zijn pedagoog was. Domitianus merkt aan zijn verslechterende gezondheid hoe het hoogste ambt hem heeft gesloopt. Hij voelt dat het einde nadert en dat hij, als Nero een kwarteeuw eerder, niet meer bij machte is het tij te keren. Nadat hij is vermoord, blijft hij voortleven in de harten van zijn soldaten en zo voor zijn opvolger Nerva, die allesbehalve een soldatenkeizer is, een factor om mee rekening te houden. De Preatoriaan Aelianus komt tegen Nerva in opstand en dwingt hem om zijn handelen meer af te stemmen op respect voor de militaire stand en de idealen waar Domitianus voor stond. Nerva kan daar aanvankelijk weinig tegenoverstellen.
Aemilia, inmiddels teruggekeerd in Rome, verzoent zich met Romanos. Zij bekent de voormalige kerkleider dat zij nog steeds de hoop niet heeft opgegeven dat Philo nog leeft. Romanos geeft haar de raad om over alles wat haar over Philo bezighoudt het gesprek aan te gaan met gelovigen en niet-gelovigen. Door haar onrust uit te spreken bij andere mensen, zal zij rust vinden, zegt hij. Korte tijd daarna stort Aemilia bij Domitia haar hart uit over Philo en komt Domitia met de verbijsterende mededeling dat Philo nog leeft. Aemilia wendt zich tot Nerva om hulp en Nerva merkt bij zichzelf dat hij zich bewust is van zijn loyaliteit jegens de beide kinderen van vroeger. Maar er is meer: hij ziet opeens ook de kans tot een grootse daad van verzet tegen Aelianus en daarmee tegen de politiek van zijn voorganger. Hij zint op een daverende slotscène waarin hij tevens zijn politieke testament wil verwerken. En hij hoopt dat die scène nog gespeeld kan worden voor hij zelf van het levenstoneel moet verdwijnen.

Kinderen en keizers is uitverkocht.

Dooie dagen, misdaadroman | Pim Hermans

Uit het Nederlands Dagblad:

Prachtig tijdsbeeld en zeer goed geschreven. Het debuut steekt ruim boven het maaiveld uit.

Dooie dagen Pim Hermans genomineerd voor de Schaduwprijs 2017
‘Dooie dagen’ van Pim Hermans

Dooie dagen speelt zich af in Amsterdam Betondorp

Geeft een prachtig tijdsbeeld van de jaren vijftig

Dooie dagen: In de jaren vijftig groeit een jongen op in een ontwricht gezin. In de schaduw van het Ajax-stadion probeert hij zich te handhaven onder de tirannie van zijn moeder en de hoofdonderwijzer. De traumatische ervaringen brengen hem uit zijn evenwicht. In de zeventiger jaren leggen de hoofdpersonen uit zijn jeugd ineens het loodje. De politie tast in het duister. Als een van de slachtoffers een oude dienstkameraad blijkt te zijn moet de rechercheur bovendien zijn Indië-verleden onder ogen zien. Dooie dagen is niet alleen een spannende misdaadroman. Het boek geeft ook een fraai tijdsbeeld van de Amsterdamse arbeiderswijk Betondorp en van enkele belangrijke politieke en sociale thema’s.

Zoek je contact met Mosae Libro klik gerust.

‘Dooie dagen’ is de debuutroman van Pim Hermans en genomineerd voor de Schaduwprijs 2017.

Interview met Pim Hermans en Ronald Giphart over Dooie dagenInterview Ronald Giphart met Pim Hermans

bestellen - button - Dooie dagen
Wij betalen de verzendkosten


Boektrailer
Lees alle reviews over Dooie dagen

De eerste bladzijde van Dooie dagen:

Frans Lavel besefte dat hij in zijn stoel zat te ijsberen. Taalkundig was het niet in de haak, maar dat maakte hij zelf wel uit. Zijn tijd als onderwijzer lag achter hem. Met de benen over elkaar geslagen liet hij de aan de tenen van zijn rechter voet bengelende pantoffel driftig op en neer gaan. Hij had het afgelopen half uur de televisie al twee keer aan en uit gezet. Zijn ongedurigheid raakte hij niet kwijt in het saaie praatprogramma op Nederland 2, terwijl de voetbalsamenvattingen op het andere net hem gestolen konden worden.
Zondagen waren aan hem sowieso niet besteed. Begin jaren vijftig was er pal voor zijn deur een kerk gebouwd, zodat het met zijn zondagsrust gedaan was. In de middag, als Ajax thuis speelde, kon hij bovendien zijn lol op met de supporters die een plekje voor de auto zochten en hem desnoods rustig op de stoep parkeerden als dat de heren intelligentsia zo uitkwam.

Sinds de dood van zijn vrouw een jaar eerder zat hij niet meer zo lekker in zijn vel. Het was erg stil in huis geworden. Stil en leeg. Zijn echtgenote was geen grote bron van inspiratie geweest, maar zij bleek onovertroffen als boksbal om het chagrijn kwijt te raken dat hij in zijn contacten met de medemens opbouwde. Bij thuiskomst even lekker een halfuurtje van zich af mopperen, dat was er niet meer bij.
Natuurlijk, hij had Elly nog. Hoe vaak had hij er niet aan gedacht met haar een nieuw leven te beginnen, zeker nadat haar man was verongelukt. Maar nu met de jaren het lichamelijke gedoe er steeds minder toe deed, was hij toch blij dat ze haar eigen bedoeninkje had. Zo veel hadden ze elkaar trouwens ook niet meer te vertellen.
Het lege huis had hem op zichzelf teruggeworpen. Hij voelde in al zijn vezels dat zijn rol was uitgespeeld. In de goeie ouwe jaren vijftig was hij onaantastbaar geweest. Een hoofdonderwijzer was in die dagen bekleed met pauselijk gezag, zo leek het wel. Zijn wil was wet.

Lees meer over Dooie dagen, het verhaal speelt zich af in Betondorp van onder andere Johan Cruijff.

Recensiecitaat NBD

‘Spannend, meeslepend en een verrassend plot’

Juryrapport nominatie Schaduwprijs

Dooie dagen van Pim Hermans is een intiem portret van het Amsterdamse Betondorp in de jaren vijftig en zeventig van de vorige eeuw, waarin overtuigend wordt aangetoond dat ook in een
kleine gemeenschap het menselijk tekort kan leiden tot moord en doodslag.
De jury vond het boek weliswaar niet superspannend, maar heel herkenbaar en mooi geschreven.
Een prachtig tijdsbeeld bovendien.

bestellen - button - Dooie dagen

Wij betalen de verzendkosten

Bekijk en lees hier Dooie dagen.

Boek uitgeven bij Mosae Libro in Maastricht

Boek uitgeven is een spannende bezigheid

Het uitgeven van een boek is een opwindende onderneming die veel vragen met zich meebrengt. Een van de belangrijkste vragen is welke uitgever het beste bij mij past. Hoewel dit moeilijk te beantwoorden kan zijn, is er één aspect dat het zwaarst weegt: het persoonlijke contact tussen jou en de uitgever. Het is essentieel dat er een klik is. Dus waarom zou je niet gewoon bellen? Voor het beste advies kun je het beste beginnen bij Mosae Libro. Je kunt contact opnemen via 043-3581882.

Mosae Libro is het fonds van Boekenplan dat nauw samenwerkt met auteurs en waarbij de redactie een kritische rol speelt bij de totstandkoming van de publicatie. Na de eindredactie zijn zowel de auteur, de redacteur als de uitgever tevreden over het eindresultaat van deze gezamenlijke inspanning, en dat geldt ook voor de promotie van het boek. Ontdek welke boeken het goed doen en waarom.

Mosae Libro heeft een breed scala aan non-fictie uitgaven, waaronder geneeskunde, psychologie, coaching, spiritualiteit, filosofie, schoonheid en verzorging, muziek en opvoedkunde. Daarnaast brengt deze uitgeverij ook een reeks spannende boeken uit onder dezelfde imprint.

Als je meer wilt weten over alle fondsen bij Boekenplan, raad ik je aan om hun website te bezoeken. Daar kun je uitgebreide informatie vinden over hun publicaties en genres. Neem de tijd om te verkennen en ontdek de mogelijkheden die Boekenplan te bieden heeft.

 
 

 

%d bloggers liken dit:
Geverifieerd door MonsterInsights